Gaudeix aprimant-te amb
menjar deliciós

Les dietes cuinades de Dietapack es preparen amb aliments de màxima qualitat pel que permeten baixar de pes amb facilitat i gaudi. Oblida't de comptar calories, pesar aliments i atabalar-te pensant què has de menjar en cada moment... amb la nostra dieta a domicili t'arriba tot a punt!

Mai aprimar-se ha sigut tan fàcil!

Preparat per experts nutricionistes
que t'asesoren

La salut és molt important per a nosaltres i per això les nostres dietes han estat preparades per experts nutricionistes, basant-se en les directrius nutricionals més actuals, assegurant-se que no només t'aprimes, sinó que ho fas mentre la teva salut millora. A més posem al teu servei l'assessorament del nostre equip de nutrició que et guiaran perquè et sentis recolzat en tot moment.

Menjar a domicili nutritiu i de qualitat!

Tria el pack
que més et convé

Cada persona té uns requeriments nutricionals y personals diferents, per això tenim diversos tipus de packs de dieta per aprimar. Ens volem ajustar al màxim a les teves necessitats!

Descobreix-los!

 • FES LA TEVA COMANDA!
 • INTERNET
 • phone932277824
  Dilluns - Divendres 8 a 19h

Política de privacitat

Política de protecció de dades de caràcter personal

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L., garanteix l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, així com, les disposades en el Reial Decret 994/1999, pel qual s'aprova el Reglament de Mesures de Seguretat així com la resta de normativa de desenvolupament.

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat de els fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. té plenament consciència de l'ús i tractament que s'han de donar a les dades personals recollides a través del corresponent formulari de registre. Així mateix, reconeix i garanteix la submissió a tota la normativa legal existent en la matèria i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal així com a guardar i custodiar amb les mesures legalment exigibles. < / p>

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Per a la tramitació de l'alta d'usuari / professional, el lloc web, precisa les dades disposats en els formularis de registre corresponents.

Incorporació de dades personals a fitxers i el seu responsable

L'usuari i / o professional queden informats i donen el seu consentiment perquè les seves dades personals siguin introduïdes en un fitxer degudament protegit i inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, dotats amb les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb el que disposa el Reglament de Mesures de Seguretat.

Aquest fitxer és propietat de SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L., el qual és titular i responsable dels mateixos. SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. assumeix la condició de responsable dels esmentats fitxers.

Les dades recollides seran tractades i incorporades al fitxer automatitzat per personal altament qualificat de SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. i el seu accés estarà restringit només al personal que en virtut de la seva condició hagi accedir a aquesta informació. SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. assumeix la titularitat i la responsabilitat de l'ús, tractament i finalitat del fitxer esmentat.

Tractament de dades personals

Tant l'usuari com el professional queden informats i consenten expressament que les Dades Personals recollides per SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. seran objecte de tractament, com a conseqüència del registre efectuat en el nostre lloc web per gaudir dels serveis que a través d' la mateixa es presten.

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. garanteix que les dades sol.licitades són adequades, pertinents i no excessives per a l'ús per al qual han estat recollides i no altres.

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. adquireix el compromís, en la mesura de les seves possibilitats, de tenir actualitzada i posada al dia la informació recollida de les dades de l'usuari i / o professional. No obstant això, tant l'usuari com el professional assumeixen el compromís de comunicar a SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. qualsevol variació canvi relacionat amb les seves dades personals. Per la seva banda, SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. no respondrà de la veracitat de les dades personals subministrades sent el propi usuari i / o professional seu únic responsable.

Finalitats

La recollida i tractament de les Dades Personals dels propis usuaris i / o professionals té com a objectiu fonamental el manteniment de la relació professional així com la gestió, administració, prestació del servei necessari i prèviament demanat per l'usuari i / o professional.

En cas d'acceptar la nostra Política de Privacitat, l'usuari i / o professional accepta que fem servir la seva informació personal per millorar les nostres iniciatives comercials i promocionals, per analitzar les pàgines més visitades del Portal, perfeccionar la nostra oferta de continguts i productes, i personalitzar aquests continguts, presentacióny serveis. Aquestes finalitats perfeccionen nostre Portal adaptant-lo mésa la seva mida de manera que sigui més fàcil donar una resposta a les seves necessitats.

Igualment, accepta que utilitzem seva informació personal per a enviar per correu electrònic o altres mitjans que fossin adients informació tècnica, comercial de nous productes, actualitzacions de productes o serveis, així com, la publicitat pròpia que SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. pugui considerar del seu interès, com "banners", newsletters així com altres elements publicitaris personalitzats.

Destinataris de la informació

Així mateix, l'usuari i / o professional consent expressament que les seves dades personals puguin ser cedides, per a les finalitats expressades als professionals integrats en la Plataforma SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L.

L'usuari i / o professional accepta que les seves dades personals puguin ser usats, que no publicats, en tots els serveis de la Plataforma tecnològica SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L.

Les dades que es cedeixin o comuniquin seran utilitzades per a les finalitats per les quals van ser recollides i no altres. De cedir per a fins diferents dels específicament autoritzats, es demanarà l'usuari i / o professional consentiment previ.

La seva acceptació té caràcter revocable sense efectes retroactius, segons el que disposa la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre.

A més de les comunicacions a què fem referència en aquesta secció, SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. pot veure's obligada en determinats casos a efectuar comunicacions imposades pel compliment de la normativa vigent. Així pot estar obligada a comunicar informació les autoritats administratives o judicials quan això ve exigit legalment.

No obstant això, cal també la possibilitat que tercers accedeixin il.legalment a transmissions d'informació personal o comunicacions privades o les interceptin, o que els propis usuaris abusin o es comportin de manera il.lícit amb la informació , n personal que sobre l'usuari i / o professional recullen del nostre portal.

Caràcter facultatiu o obligatori de les respostes

Els camps que componen els formularis d'afiliació alta, podran ser de caràcter obligatori o optatiu. SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. no imposa en cap moment a l'usuari i / o professional, l'obligació d'omplir determinats camps que no són rellevants, però sí demana que siguin completats altres camps que són necessaris per a la seva gestió i tractament. < / p>

Igualment, s'informa que si no omplir els camps considerats com obligatoris, no es procedirà al seu registre no gaudint per tant de la condició d'usuari o professional registrat.

Drets que assisteixen a l'usuari i forma d'exercici

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. informa als usuaris i / o professionals que, en virtut del que disposa la legislació aprovada al respecte, podrà fer valer els seus drets de:

- Accés: petició d'informació sobre les dades personals incloses en un fitxer.

- Cancelació: petició de cancel.lació de dades personals objecte de tractament inclòs en un fitxer.

- Rectificació: petició de correcció de dades personals inexactes o incorrectes objecte de tractament inclòs en un fitxer.

- I, si és el cas, oposició al tractament de les dades personals de què són titulars.

L'exercici d'aquests drets es pot fer efectiu mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a info@dietapack.com, o bé mitjançant trucada telefònica al número 931413018, indicant el correu electrònic usat per registrar-se i l'exercici del dret que es vol exercir, de forma alternativa i recomanable pot o ha d'usar el panell d'usuari / professional per modificar les seves dades personals.

L'autorització de l'usuari i / o professional per al tractament i cessió de les seves dades personals, podrà ser revocada, sense efectes retroactius en els termes establerts en l'esmentada Llei Aquesta revocació implicarà la cancel lació dels serveis oferts en el portal.

Modificació de la política de privacitat

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. es reserva la possibilitat de modificar aquesta Política de Privacitat per a adaptar-la a les pràctiques de la indústria, així com a la normativa i jurisprudència nova o bé dels criteris emanats de l'Agència de Protecció ; de Dades, però en tot cas, es tractarà de variacions necessàries per adequar la nostra política a la legislació vigent i als criteris de protecció dels usuaris i consumidors.

En aquests supòsits, s'anunciaran en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació la seva posada en pràctica.

Termes de servei

El present avís i informació legals (d'ara endavant, el " Avís Legal ") regula l'ús del servei web "www.dietapack.com", domini d'Internet i marca pertanyent a SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. (En endavant "DD"), posada a disposició dels usuaris d'Internet.

DD informa als usuaris del lloc web que, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic ; nic, les seves dades registrals són els següents: SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L., amb domicili social al carrer Industria, número 147, 6º, 2ª 08025 de Barcelona, Espanya, amb CIF número B-66600651 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona , Tom 44985, Foli 18, Full BB-473271, inscripció 1 ª, el domini d'Internet www.dietapack.com, ha estat comunicat al esmentat Registre Mercantil de Barcelona.Condicions Generals

La utilització del lloc web per l'usuari dels serveis inclosos al lloc web de DD implica l'acceptació expressa de les condicions generals que a continuació es detallen. Així mateix, s'informa a l'usuari que la web de DD es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments d'ús o instruccions, posats en coneixement dels usuaris per DD que substitueixen, completen i / o modifiquen el present Avís Legal:

 • L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts per a la web de DD manifestant així mateix que accepta la vinculació aquest acord i entén, i accepta en la seva totalitat les presents Condicions Generals per a utilitzar i contractar els serveis oferts a través de la webpage de DD.

 • En el cas que l'usuari sigui menor d'edat, es requereix en tot cas l'autorització dels pares o tutors per poder contractar serveis a través de la webpage de DD.

 • L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i continguts en la webpage de DD de conformitat amb la Llei i els termes i condicions generals i particulars dels serveis que ofereix DD en cada moment, havent d'abstenir d'emprar-los per: < / p>

  • Realitzar activitats il.lícites, contràries a la llei, la bona fe, als costums, a la moral oa l'ordre públic.

  • Realitzar activitats que constitueixin una infracció de la normativa sobre propietat intel lectual i / o industrial o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable.

  • Introduir en la xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de DD o tercers usuaris d'aquest webpage.

  • Reproduir, duplicar, vendre o explotar un ús comercial qualsevol contingut del webpage de DD.

  • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme i / o que atemptin contra els drets humans.

 • Al registrar-se en DD vostè disposarà d'un nom d'usuari i una contrasenya elegits per vostè i que posteriorment se li comunicarà per email. DC no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a client registrat en reservar o contractar productes o serveis a la webpage de DD. És responsabilitat de l'usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es subministren per a l'accés com a client registrat, impedint l'ús indegut o accés per part de tercers.

 • La utilització del web www.dietapack.com, així com dels serveis que s'ofereixen en SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L., es regiran per les Condicions Generals o per les Condicions Generals d'Ús que regulin particularment qualsevol dels serveis inclosos oferts.

 • Per la simple utilització del Portal o de qualsevol dels portals inclosos en el grup DD l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents Condicions Generals.

 • L'usuari s'obliga a no fer ús del web ni els serveis oferts en DD per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents Condicions Generals. S'obliga, així mateix, a no realitzar a través dels serveis, activitats publicitàries o d'explotació comercial ia no remetre missatges utilitzant una identitat falsa, així com a no amagar l'origen del missatge.

 • www.dietapack.com actua exclusivament com a prestador d'un servei de comunicació entre les parts, no es fa responsable dels continguts que, en contravenció les presents Condicions Generals, les parts poguessin enviar-se, sent l'usuari l'únic responsable de la veracitat i licitud dels mateixos. De manera especial, es prohibeix l'ús dels serveis per a la remissió de publicitat o de material crític amb els proveïdors del servei.

 • L'usuari s'obliga a respectar les restriccions d'ús del web de www.dietapack.com i dels serveis de DD establerts en cada moment.

 • DD no serà responsable dels errors que es puguin produir en les comunicacions, inclòs l'esborrany, transmissió incompleta o retards en la remissió, no comprometent-se tampoc que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. Tampoc respondrà DD en cas que un tercer, transgredint les mesures de seguretat establertes per DD, accedeixi als missatges o els utilitzi per a la remissió de virus informàtics.

 • Per a la utilització d'alguns dels serveis del lloc web, els usuaris facilitaran certes dades de caràcter personal a DD, qui els tractarà de forma automatitzada amb les finalitats i condicions establertes en la seva Política de Privacitat. DD ha adoptat les mesures de seguretat legalment exigides i per a la protecció de les dades personals subministrades per l'usuari. No obstant això, DD no pot garantir la invulnerabilitat absoluta dels seus sistemes de seguretat, ni pot garantir la seguretat o inviolabilitat d'aquestes dades a la seva transmissió per la xarxa.

 • Totes les marques, noms comercials, signes distintius o dissenys de qualsevol tipus que apareixen en el web són propietat de DD o de tercers, sense que l'ús del portal atribueixi a l'usuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials , signes distintius i / o dissenys. Els articles, notícies, legislacióny altres continguts públics que es troben al nostre lloc web, els drets de propietat intel lectual no pertanyin a DC, estan publicats amb l'única finalitat d'informar els usuaris de aquesta pàgina. Els usuaris d'internet que accedeixin a aquest web podran visualitzar la informació continguda en el mateix i poden fer descàrregues o reproduccions privades en el seu sistema informàtic. La cessió, modificació, comunicació pública o qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits. La violació per part de l'usuari dels drets anteriorment referits serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent que sigui d'aplicació en tot moment.

 • DD no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts que els usuaris transmetin amb l'ús del web dietapack.com o dels serveis de DD, així com tampoc la seva veracitat o exactitud, així que no es fa responsable dels problemes o despeses generades per aquestes inexactituds DD no controla la utilització que els usuaris fan del web www.dietapack.com, ni garanteix que ho facin de manera conforme a les presents Condicions Generals. Els dispositius d'enllaç que el web posa a disposició dels usuaris tenen per únic objecte facilitar als mateixos la recerca de la informació disponible a Internet, de manera que DD no es fa responsable dels productes, serveis o continguts que s'ofereixin o publicitin a les referides pàgines web.

 • DD podrà interrompre el servei del web www.dietapack.com ja en ús per l'usuari i resoldre de manera immediata la relació amb l'usuari si detecta una utilització de la seva web www.dietapack.com o de qualsevol dels serveis de DD que en el mateix es que pugui considerar contrari a les presents Condicions Generals.

 • DD es reserva el dret de deixar de prestar qualsevol dels serveis oferts, bastant per a això emetre comunicació a la pantalla d'accés al servei amb un preavís de QUINZE (15) dies. Es reserva, així mateix, el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentacióny condicions del web, així com els serveis i les condicions requerides per a la seva utilització.

 • DD podrà, en qualsevol moment, modificar les presents Condicions Generals o introduir noves condicions d'ús del web www.dietapack.com i / o dels serveis de DD. Aquestes modificacions només seran d'aplicació a partir de l'entrada en vigor.

 • Les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, accepten com a legislació rectora del present contracte, l'espanyola, i es sotmeten per a la resolució dels conflictes que poguessin derivar-se del mateix als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 • Els lliuraments de les comandes a domicili, es faran efectives de 36 a 72 hores en funció de la localitat, província ia l'hora que haguem rebut la comanda per part del client. Totes les entregues es faran de dimarts a dissabte. En cas que qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul o ineficaç, tal nul litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposiciónoa la part de la mateixa que resulti nul la o ineficaç , subsistint les Ccondiciones Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

SERVICIOS NUTRICIONALES PROFESIONALES, S.L. | Oficina Central c/ Industria, número 147, 6-2 | T. 931413018
Política de Privacitat | Condicions i Privacitat